top of page

Kulturfonden

Vad är kulturfonden?

Syftet med kulturfonden är att erbjuda tillfälligt stöd till familjer som har svårt att betala terminsavgiften.  Kontinuerlig språkundervisning ses som mycket viktig för att utveckla goda språkkunskaper och svenska skolans målsättning är att vara ett stöd i barnens svenska språkutveckling samtidigt som skolan också är en viktig bro mellan svenska familjer i Washington DC och den svenska kulturen. Skolan spelar därför inte enbart en akademisk roll utan erbjuder också en viktig social gemenskap och ett socialt stöd för många svenska familjer i Washington, DC.

Vad är det stödet ska täcka/användas till?

Stödet ges som en rabatt på terminsavgiften. Stödet avser vara ett tillfälligt stöd för familjer som hamnat i plötsligt ekonomiskt trångmål. Trots att stödet avser vara tillfälligt kan föräldrar och vårdnashavare ansöka om stöd flera terminer.

Vem får söka bidrag ur kulturfunden?

Sökanden skall vara:

  • elever över 15 år inskrivna på svenska skolan,

  • föräldrar eller vårdnadshavare till elever inskrivna på svenska skolan.

Frågor om och ansökan till kulturfonden

Om du har frågor om kulturfonden eller vill skicka in en ansökan kontakta gärna skolans ordförande via epost.

Hur fattas beslut?

Ansökan som inkommer till skolans ordföranden behandlas konfidentiellt. Endast skolans ordförande samt kassör har tillgång till enskildes personliga uppgifter. Skolans ordförande och kassör presenterar förslag om stöd till skolans styrelse.  Beslut om stöd fattas av skolans styrelse vid nästa ordinarie styrelsemöte.
Beslut meddelas via epost av skolans ordförande.

Kulturfonden: List
bottom of page