top of page

Styrelsen

Föreningens styrelse väljs bland skolans föräldrar och kan ha upp till 9 medlemmar. Val av styrelse plus val av revisorer och valberedning sker på årsmötet som hålls i September varje år. Styrelsen ordnar ett föräldramöte varje vårtermin, vanligen i april.

Niklas Munck

Ordförande

Amina Semlali

Vice Ordförande

Annette Brown

Kassör

Martin Lindholm

Sekreterare

Sara Gustafsson

Styrelsemedlem

Vivian Leven

Styrelsemedlem

Styrelsen: Meet the Team
bottom of page