Styrelsen

Föreningens styrelse väljs bland skolans föräldrar och har 9 medlemmar. Val av styrelse plus val av revisorer och valberedning sker på årsmötet som hålls i September varje år. Styrelsen ordnar ett föräldramöte varje vårtermin, vanligen i april.

Niklas Munck

Ordförande

Amina Semlali

Vice Ordförande

Annette Brown

Kassör

Martin Lindholm

Sekreterare

Anna Klapper

Webmaster

Camilla Grant

Styrelsemedlem

 
  • Facebook
  • LinkedIn

©2019 by Svenska Skolan Washington DC. Proudly created with Wix.com