top of page

Nya föräldrar

Vi ber att föräldrar till barn som inte gick på skolan under vårterminen 2021 innan anmälan kontaktar skolan för ett orienterande samtal och få besked om det finns tillgänglig/a plats/er. Vi finner det mycket värdefullt när nya föräldrar använder sig av detta samtal för att ge oss en bild av sitt eller sina barns färdigheter och tillåter skolan att avväga lämplig placering. Det ger alla en möjlighet att skapa den bästa möjliga miljön för inlärning. Vi begränsar de yngre klasserna till max 12 elever. Vi har vid vissa tillfällen tyvärr inte haft plats för alla sökanden och vill väldigt gärna undvika missförstånd på det här sättet.

Kontakta:

Jenny Pugh, Rektor

rektor@svenskaskolanwashingtondc.org

Nya föräldrar: Text
bottom of page