top of page
Portrait of smiling little school kids i
Anställning: Image

Vi söker lärare till VT2023!

Varför bli lärare på vår skola? Detta säger våra lärare:

  • För att ingå i ett svenskt sammanhang, där man har möjlighet att delta i svenska traditioner såsom luciafirande och julfest, semmelkalas, friluftsdag och valborgsfirande

  • För möjligheten att fördjupa sig i Sverige och vårt kulturhistoriska arv på en mängd områden såsom skrift, språk, litteratur, grammatik, kultur, historia, geografi m.m.

  • För känslan av att göra nytta och att bidra till och följa barns språkliga utveckling.

  • För att man genom sitt engagemang med unga känner sig delaktig i att vidarebefordra det svenska kulturarvet.

  • För att gemenskapen, arbetsklimatet och utbytet med kollegorna är inte bara trevligt utan också väldigt givande och berikande.

Anställning: Text

Vad grundar vi undervisningen på?

Två styrmedel riktar vår verksamhet. Det ena är Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet, som vi är skyldiga att följa. Det andra är skolans egen kursplan, som utvecklats utifrån ifrån Skolverkets.

Vad är syftet med vår skola?

Vårt syfte är att utbilda barn i åldrarna tre till arton år i svenska som andraspråk och ge dem en berikande känsla av svensk kulturhistoria.

Måste man vara utbildad lärare?

Nej, man behöver inte ha lärarutbildning, men erfarenhet av att undervisa, handskas med barn och insikt i svenskan som andraspråk är klara fördelar.

Vilka kunskaper och erfarenheter eftersöks?

I grunden måste en glädje över att umgås med barn och ungdomar finnas, och en entusiasm över det man förmedlar. Vårt kollegium är litet och samarbetsförmåga värderas högt.
Våra lärare måste ha en stark känsla för det svenska språket, behärska stavning, uttal och grundläggande grammatik. Ett intresse för svensk litteratur (på respektive undervisningsnivå) och kultur är också nödvändigt.
Väsentligt i arbetet som lärare på skolan är också att man har en stark egen drivkraft, klarar av att arbeta självständigt, men i enlighet med skolans kursplan och riktlinjer, besitter god planeringsförmåga, initiativkraft och framförhållning. Det gäller också att vara flexibel och kunna tänka på stående fot om/när det inte går som man tänkt, trots planering, och vid behov kunna anpassa eller byta aktivitet eller tillvägagångssätt. Färdighet att förmedla sin omsorg för eleverna till deras föräldrar är också väsentligt.

Läromedel och material

Vi använder svenska läromedel och har en mängd material för alla åldrar, referenslitteratur, ordböcker och grammatikor mm.
Rimlig ersättning för egna utlägg, såsom kopieringspapper och färgpatroner, tillgodoses. Större inköp måste ske i samspråk med rektor.

Hur mycket arbete handlar det om?

Skolans undervisning sker på Meridian High School i Falls Church på lördagsmorgnar från september till maj.

  • 30 undervisningstillfällen - 3 timmar per gång.

  • Två avslutningar - ca 4 timmar per gång.

  • Tre lärarkonferenser (höst, vår, och sommar) som ägnas åt utbildning, pedagogik, planering, elevfrågor och andra aktuella ämnen för undervisningen.

  • Lärarmöten, vid behov men ca 2–3 per termin, vanligtvis innan skolan börjar.

Arbetsbördan beräknas till 4 timmar per vecka, varav 3 utgör undervisningstid och resterande planering, framtagande/sammansättning av material, kommunikation med föräldrar, rektor och kollegor. Vanligtvis tar arbetet fler timmar i anspråk per vecka i början av höst-, respektive vårterminen men färre när terminerna rullar på.

Vad innebär det att vara anställd hos oss?

Vi erbjuder timanställning baserat på c:a 30 lektions tillfällen på lördagar från september till maj till god och individuellt satt ersättning. Skolan har ingen heltidspersonal och kan heller inte erbjuda arbetstillstånd då vi endast har undervisning på lördagar.

Det är ett spännande, utmanande och stimulerande arbete att framgångsrikt undervisa barn från de mest skilda bakgrunder och kunskapsnivåer som kommer samman med svenskan som gemensam nämnare.

Vi har en låg personalomsättning. Många av våra lärare och assistenter har varit med oss i 5–10 år. Inför de senaste årens skolstarter har vi behövt anställa 2–3 lärare och/eller lärarassistenter per skolår. Framförallt pga att skolan har vuxit och fler lärare och assistenter har behövts. Vi har också behövt ersätta de lärare som flyttat härifrån, fått förändrade arbetstider eller andra livsomständigheter.

Om detta väckt ditt intresse eller om du har några frågor, kontakta då gärna skolans rektor, Jenny Pugh, genom rektor@svenskaskolanwashingtondc.org

Anställning: List
bottom of page