top of page

Frågor och svar

Vi är en ny familj som vill anmäla våra barn till svenska skolan. Vad måste vi göra?

Vi ber nya familjer kontakta rektor Jenny Pugh innan anmälan via epost: rektor@svenskaskolanwashingtondc.org

Hur stora är klasserna?

Vi begränsar de yngre klasserna till max 12 elever.

Endast en förälder pratar svenska, kan vi anmäla våra barn ändå?

Alla barn som har 'svenska som ett levande språk i hemmet' är välkomna.

Vad är kulturfonden?

 Syftet med kulturfonden är att erbjuda tillfälligt stöd till familjer som har svårt att betala terminsavgiften.  Kontinuerlig språkundervisning ses som mycket viktig för att utveckla goda språkkunskaper och svenska skolans målsättning är att vara ett stöd i barnens svenska språkutveckling samtidigt som skolan också är en viktig bro mellan svenska familjer i Washington DC och den svenska kulturen. Skolan spelar därför inte enbart en akademisk roll utan erbjuder också en viktig social gemenskap och ett socialt stöd för många svenska familjer i Washington, DC. Ansökan om stöd skall vara inne före den 20 december för vårterminen eller den 20 augusti för höstterminen.

Frågor & Svar: List
bottom of page