top of page
patrik_svedberg-hiking_in_the_forest-642

En fast punkt för svenskar i 
DC, MD och VA

Hem: Welcome
Hem: News
Soup Kitchen

Vi söker lärare inför VT 2023

Bli lärare på Svenska Skolan i Washington DC!

Följ länken nedan för mer information.

Om Oss

Svenska Skolan för Barns målsättning är att lära ut svenska språket, kultur och värderingar till morgondagens världsmedborgare, i en vidsynt och akademiskt stimulerande miljö.

Svenska skolan i Washington, DC grundades på 1970-talet och har idag elever i åldrarna 0-18 år. Skolan har blivit en fast punkt för svenskarna i området. Vi har för närvarande sex klasser.

Volunteers Packing Food
Hem: Who We Are

Klasser

Från 0 till 18 år

Alla barn som har “svenska som ett levande språk I hemmet” är välkomna. Formuleringen är Skolverkets och ett krav för att skolan ska få statsbidrag för elever i skolåldern. Detta betyder att minst en familjemedlem- det kan vara mamma, pappa eller mormor- pratar svenska med eleven hemma. Då får eleven det stöd som behövs för att hänga med på lektionerna, ha roligt och förstå.


Vår undervisning pågår under 2,5 timmar per vecka och det kräver att eleven även får stöd med språket genom användande i hemmet för att eleven ska lära sig svenska.

Skolan följer Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och har även en egen kursplan.

Teacher and Pupil

Bli Lärare!

Hem: What We Do

Kontakta
Svenska Skolan Washington DC

Besöksadress:

Meridian High School

121 Mustang Alley

Falls Church, VA 22043

Postadress:

Swedish School for Children in Washington DC

P.O. Box 6313

Falls Church, VA 22040

Image by Caleb Perez
Hem: Contact
bottom of page